Đang tải...
Icon left Icon right
Icon left Icon right

Tên miền quốc tế

Bảng giá tên miền Quốc tế 

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Tên miền

Phí khởi tạo (VNĐ)

Phí duy trì hàng năm(VNĐ)

Phí tranfer (VNĐ)

.com

Miễn phí

315.000

315.000

.net

Miễn phí

340.000

340.000

.org

Miễn phí

350.000

350.000

.info

Miễn phí

559.000

559.000

.us

Miễn phí

249.000

249.000

.biz

Miễn phí

435.000

435.000

.cc

Miễn phí

271.000

271.000

.asia

Miễn phí

349.000

349.000

.eu

Miễn phí

362.000

362.000

.me

Miễn phí

640.000

640.000

.tel

Miễn phí

429.000

429.000

.ws

Miễn phí

904.000

904.000

.name

Miễn phí

292.000

292.000

.tv

Miễn phí

819.000

819.000

.mobi

Miễn phí

678.000

678.000

.bz

Miễn phí

791.000

791.000

.in

Miễn phí

610.000

610.000

.co.uk

Miễn phí

305.000

305.000

.co

Miễn phí

700.000

700.000

.pro

Miễn phí

559.000

559.000

.online

Miễn phí

791.000

791.000

.blog

Miễn phí

655.000

655.000

Ghi chú: Giá chưa bao gồm thuế VAT